Mensahe Para Sa Linggo Ng Wika At Kultura '09

Mga minamahal na mga magulang, mga panauhin, mga kaibigan,, mga guro at mga mag-aaral, binabati ko kayo ng masayang pagdiriwang ng Linggo ng Wika at Kultura.
 
Sa bawat taon na ipinagdiriwang natin ang okasyong ito, ating ipinapakita sa ating mga sarili na tayo bilang mga mamamayan ng ating bansang Pilipinas ay may mga bagay na dapat nating panatilihing kakaiba sa ating lahi at ang mga ito’y ating pinangangalagaan.
 
Mga ilang taon na ang nakalipas na ako’y nakapanood ng isang yugto ng isang Ingles na palabas sa telebisyon na pinamagatang “A Typical New Year Morning From Around the World”. Sa kinadami-dami ng bansa sa buong mundo, mapalad na napabilang ang Pilipinas sa palabas na iyon.  Ngunit ikinalungkot kong makita na ang ating kababayan na napiling kumatawan sa ating bansa ay nagpakita ng mga gawain sa araw ng bagong taon na higit na banyaga kaysa Pilipino. Sa ganitong paraan niya pinalipas ang umaga ng bagong taon: siya ay nagising nang maaga, pumunta siya sa gym at pagkatapos ng gym, siya ay dumaan at nag-kape sa Starbucks.
 
Kung tayo ay nagdiriwang ng ating wika at kultura, nararapat po lamang na ating malaman kung ano mismo ang tumpak nating ipinagdiriwang. Madali lamang yan kung ang pag-uusapan natin ay wika. Dito po lamang sa bahaging ito ng mundo ginagamit ang salitang Pilipino. Ngunit papaano ang sinasabi nating kultura? Meron pa bang kakaiba sa atin ikumpara sa ibang lahing banyaga?  Halimbawa, kung ang paboritong pagkain ay ng ating mga anak ay spaghetti, pritong manok at hotdog, naituturo pa ba natin sa kanila na meron tayong balut at suman latik? Kung ang kinamulatang laro ng ating mga anak ay basketball, naituturo pa ba natin sa kanila ang patintero at sipang takraw? Kung ang bawat palabas na sayaw sa telebisyon ay hiphop o ballet, nababanggit pa ba natin sa kanila na merong katutubong sayaw na tinatawag na “Tinikling” o “Sayaw sa bangko”?
 
Ang pagdiriwang na ito ay upang ipabatid sa kanila na meron pa tayong sariling atin. Meron tayong sariling wika, sariling pagkain, sariling mga laro at  sayaw at sariling pang-uugali na magaganda din naman. Pinapaalaala ng pagdiriwang na ito na tayo bilang mga Pilipino ay mapagmahal at mapagpahalaga sa pamilya. Na tayong mga Pilipino ay hindi dapat lamang makilala bilang isang Kristiyanong bansa sa Asya kundi tayo’y mga taong may tunay na takot at pagsunod sa Diyos. Sapagkat ito ang iilan sa mga bagay na napakaganda tungkol sa atin.
 
Ang edukasyon ng ating mga anak ay dapat hahantung sa ganito kung tayo ay humahangad na, sa kabila ng pagiging pandaigdigan ng kanilang mundong ginagalawan, sila ay mga Pilipino na may kakaibang bagay na bukod tangi lamang sa kanila at dapat nilang taas noong ipagmalaki saan man sila makakarating. Na walang bagay na nagagawa ang ibang lahi na hindi nila kaya sa kabila ng hugis ng kanilang mga ilong at kulay ng kanilang mga balat.
 
Mabuhay tayong lahat.

(Photo credit: Rick Cadiente)